Verificare

Verificare

Verificarea Certificarea

Acest instrument de căutare vă va permite să verificați starea de certificare a unei persoane. Interogarea va returna numai numele persoanelor care dețin o certificare ACTIVĂ.

Căutare după nume

Căutare după certificat