Verificare

Verificare

Verificarea Certificarea

Acest instrument de căutare vă va permite să verificați statutul de certificare al unei persoane. Interogarea va returna numai numele persoanelor care dețin o certificare ACTIVE.

Căutare după nume

Căutare după certificat